Podaci za identifikaciju

Naziv firme
Ulica i broj
Mesto
Adresa za poštu
Kontakt osobe
Tekući račun i naziv banke

PIB
Matični broj
Registarski broj
Šifra delatnosti
Obveznik PDV-a
"Unic Impex" d.o.o.
Kralja Petra 82
Beograd
Kralja Vladimira 12, 11000 Beograd
Vuk Konta, Gornji Milanovac
355-1132602-38 Vojvođanska Banka
170-30014317000-76 UniCredit Banka
100048908
17074954
018-17074954
4269
DA

Preuzimanje podataka za identifikaciju


Preuzimanje potvrde o PDV-u

Kontakt

  • Kralja Petra 82, 11000 Beograd
  • +381 11 3973145
  • +381 11 3974860
  • +381 11 2474253

  • Velereč bb, 32000 Gornji Milanovac
  • +381 32 725818
  • +381 32 720690
  • +381 32 720691